Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων

Ασφάλιση βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων

Η μίσθωση ενός ακινήτου, είτε μονοκατοικίας, είτε διαμερίσματος, μετατρέπει την ιδιοκτησία σε επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην αρκεί πλέον μια απλή ασφάλεια κατοικίας, αφού από τη νέα αυτή δραστηριότητα προκύπτουν νέοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι.

Οι ζημιές που μπορεί να προκαλούνται από τη συχνή εναλλαγή των ενοίκων, την κακή χρήση, δόλο ή κακόβουλες ενέργειες ή από πλημμελή συντήρηση, παράβαση της νομοθεσίας καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη μπορεί να εκμηδενίσει το όποιο κέρδος και επιπλέον να εμπλέξει τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή της ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιπέτειες.

Λύνοντας άμεσα τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν αποκτάτε καλή φήμη και αποφεύγετε κακές κριτικές που παίζουν και τον κύριο ρόλο στην προσέλκυση πελατών. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες να επιλέξουν το κατάλυμά σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική πρόβλεψη που δεν θα τους εμπλέξει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

  • Αστικές ευθύνες έναντι τρίτων (ενοικιαστές, γείτονες, περαστικοί, επισκέπτες) για σωματική βλάβη υλική ζημιά κλπ.
  • Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων
  • Λειτουργία ανελκυστήρων
  • Τροφική δηλητηρίαση
  • Λειτουργία πισίνας
  • Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη
  • Κάλυψη οικονομικής ζημιάς από απολεσθέντα μισθώματα

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή και χρήστες (εκ παραχωρήσεως) κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας (μόνιμης ή εξοχικής) που ενοικιάζονται για τουριστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.