Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων

Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων

Η επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησής σας είναι άμεσα συνυφασμένη με την αρτιότητα και λειτουργικότητα του χώρου που είναι εγκατεστημένη και τον εξοπλισμό που την υποστηρίζει.

Η Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχείρησης με την Total Advice Insurance καλύπτει την επιχείρησή σας για ζημιές που μπορούν να προκληθούν από εσωτερικούς παράγοντες (κακή λειτουργία, συντήρηση, βλάβες) είτε από εξωτερικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμός κλπ) και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή διακοπή της λειτουργίας της με οικονομικές συνέπειες ή απώλεια εσόδων.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

Ασφάλεια κατονομαζόμενων κινδύνων

Επιλέγοντας το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατονομαζόμενων Κινδύνων η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το εξειδικευμένο δικό της ασφαλιστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της για την προστασία από υλικές ζημιές σε περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από την απώλεια κερδών.

Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου

Αν η επιχείρηση έχει ανάγκη να διευρύνει το φάσμα προστασίας, πέρα από την κάλυψη που προσφέρει το συμβόλαιο Κατονομαζόμενων Κινδύνων, μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα «Κατά Παντός Κινδύνου» (All Risks).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες είτε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είτε σε ενοικιαζόμενα κτίρια.

Σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αποθήκες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων τους.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Ζημιές από πολιτικές ταραχές, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες

 

 • Ζημιές από κακόβουλες Ενέργειες
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα (Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός)
 • Ζημιές από διαρροές, τεχνικές βλάβες
 • Ζημιές από διάρρηξη
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Γενική Αστική Ευθύνη

 

 • Έξοδα Φύλαξης
 • Κλοπή μετά από Διάρρηξη
 • Ληστεία Ταμείου
 • Καταστροφή εγγράφων
 • Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Περιεχομένου
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων
 • Κάλυψη διακοπής λειτουργίας εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου

Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος.