Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων (cyber risk)

Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων (cyber risk)

Η ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Risk) σε συνεργασία με την TOTAL ADVICE INSURANCE σας παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η διαρροή και απώλεια δεδομένων, τα προβλήματα στο λογισμικό και τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες ή να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη της εταιρίας ή να πυροδοτήσουν μια σειρά από απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιπλέον, η εφαρμογή της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων (GDPR) δημιουργεί νέους κινδύνους καθώς μια αστοχία ή αμέλεια ή ένας λάθος χειρισμός μπορούν να επιφέρουν πρόστιμα και απαιτήσεις.

Eάν διαχειρίζεστε προσωπικά δεδομένα (και ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) η εταιρεία σας είναι εκτεθειμένη σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, που κάνουν απαραίτητη την ψηφιακή της προστασία.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

  • Ευθύνη δεδομένων
  • Διαχείριση κρίσεων και εκπαίδευση σε θέματα διαρροής δεδομένων
  • Διοικητικές υποχρεώσεις
  • Ηλεκτρονικά δεδομένα
  • Διακοπή λειτουργίας εταιρικού δικτύου
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις εκτεθειμένες στο διαδίκτυο

Τράπεζες, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Εταιρείες Μεταφορών και logistics

Εταιρείες λιανικού εμπορίου, e-shop

Οργανισμούς Δημοσίου συμφέροντος

Βιομηχανίες

Ξενοδοχεία

Ασφάλεια διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Risk) και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.