Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες η εταιρεία «ΑΡΓΥΡΩ ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ε.Ε.» («εμείς», «εμάς», ή «δικό μας») συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ατόμων («επισκέπτες» ή «εσείς»), που επισκέπτονται, χρησιμοποιούν ή επικοινωνούν μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή και ατόμων που αποδέχονται προωθητικές μας ενέργειες ή παροχές τρίτων εταιρειών (π.χ. δωρεάν παροχές υγείας).

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Η κάτωθι εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επωνυμία: ΑΡΓΥΡΩ ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ε.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σισίνη 8 και Αλκμάνος, 11528, Αθήνα Ελλάδα
Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210 6777121
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@totaladvice.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αργυρώ Ταγκοπούλου

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;

 

Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας:
Συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας σας, δηλαδή όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

Δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα:
Όταν καταγράφουμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες, τα ενημερωτικά δελτία, τις προσκλήσεις, το διαφημιστικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως η τοποθεσία σας, διεύθυνση IP, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης (browser). Γενικά, δεν συσχετίζουμε τη διεύθυνση IP σας με τυχόν άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη. Δε συνδέουμε, ούτε προσπαθούμε να συνδέσουμε τη διεύθυνση IP σας με την ταυτότητα του χρήστη μιας συσκευής. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας την περιήγησή σας στη σελίδα μας, να βελτιώσουμε την απόδοση, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δικτυακής μας παρουσίας.

3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Για να επικοινωνούμε μαζί σας:
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας που συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ», προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στα σχόλιά σας και στις απορίες σας.

Για να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας/ή και υπηρεσίες τρίτων καθώς και για την ύπαρξη σχετικών προσφορών:
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας σε προϊόντα ασφάλισης, που συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας «ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προκειμένου να σας ενημερώσουμε για υπάρχουσες υπηρεσίες και προσφορές, είτε της Εταιρείας μας είτε τρίτων μερών.

Για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και ποιότητα της δικτυακής μας παρουσίας:
Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να αναλύσουμε και παρακολουθήσουμε τον αριθμό των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, την ανταπόκριση του κοινού στα ενημερωτικά μας δελτία, σε προσκλήσεις και άλλο ενημερωτικό – προωθητικό υλικό (π.χ. αριθμός προβολών) καθώς και για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

(ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ): Για να σας αποστείλουμε ενημερωτικό-προωθητικό υλικό (newsletters):
Εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, προσκλήσεις και ενημερωτικό-προωθητικό υλικό.

4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

 

Συγκατάθεση:
Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;), ή επιλέγοντας τη διαγραφή σας από μέλος προνομιακών πακέτων (εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τα τρίτα μέρη-παρόχους προνομίων). Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να περιοριστεί η δυνατότητά σας να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα προϊόντα και προνόμιά μας.

Έννομη υποχρέωση:
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

Έννομο συμφέρον:
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας.

5. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

Παρόχους υπηρεσιών:
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας (webhosting) και συντήρησης αυτής, αποθήκευσης δεδομένων (cloud services), υπηρεσίες ανάλυσης και παρακολούθησης της ιστοσελίδας (analytics), αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικών δελτίων καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Δημόσιες αρχές:
Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

(ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ): Τρίτες εταιρείες (πάροχοι προνομίων) με τις οποίες συνεργαζόμαστε:
Εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε σε πακέτα προνομίων που παρέχουν τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε (π.χ. Ευρωκλινική), ενδέχεται για την εγγραφή σας να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτές, χωρίς να έχουμε ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς παροχής των προνομίων.

6. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα στην φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης, ενώ ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;). Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας αποθηκεύονται και διατηρούνται ηλεκτρονικά για ένα (1) μήνα με σκοπό τη διαχείριση των αιτημάτων και την επικοινωνία μέσω της φόρμας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» και της φόρμας «ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για 1 έτος.

(ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ):
Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στο να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία και εν γένει προωθητικό υλικό, τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας θα αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη.

10. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

 

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε., κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τρίτοι πάροχοι των υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας εδρεύουν στο εξωτερικό ή οι εγκαταστάσεις (servers) όπου γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία μας θα φροντίζει ούτως ώστε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.) να λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τρίτες αυτές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία ή μηχανισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία ή/και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, και έχουν υιοθετήσει μηχανισμούς εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλη θεσμοθετημένη αρχή, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της νόμιμης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

11. Cookies, τεχνολογίες καταγραφής και εφαρμογές κοινωνικών δικτύων</h2.

 

Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο με σκοπό την αποθήκευση των προτιμήσεών σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου (για παράδειγμα) οι ιστοσελίδες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν άλλες λειτουργίες καταγραφής.

Για τη συλλογή των cookies από την ιστοσελίδα μας θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας μέσω ειδοποίησης (banner) που θα εμφανιστεί κατά την είσοδό σας σε αυτήν. (Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να αποδέχεστε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (που βρίσκονται συχνά στο μενού Εργαλεία ή Προτιμήσεις). Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ίσως να μην είστε σε θέση να απολαύσετε πλήρως ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Τύποι cookies
Τα cookies της Εταιρείας μας τοποθετούνται απευθείας από εμάς στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Τα cookies τρίτων μερών τοποθετούνται π.χ. από διαφημιστικές εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους προνομίων) κ.λπ. στη συσκευή σας για σκοπούς ανάλυσης, έρευνας και διαφήμισης. Η συλλογή και χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη υπόκειται στη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε.

Υπάρχουν επίσης τα cookies περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookies:

Cookies περιόδου λειτουργίας:
Αυτό το είδος cookie αποθηκεύεται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Μόνιμα cookies:
Αυτό το είδος cookie παραμένει στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισής σας κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Άλλες τεχνολογίες καταγραφής (τρίτων μερών)
Οι τρίτοι πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων/προωθητικού υλικού* ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το ενδιαφέρον των συνδρομητών της Εταιρείας στα newsletters.

Σήμερα συνεργαζόμαστε με την εταιρεία “Rocket Science Group Cd/b/a Mailchimp” (MailChimp), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Η πλατφόρμα MailChimp διευκολύνει τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που επιτρέπουν την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ, τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας, καθώς και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι παραλήπτες αντιδρούν σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν ανοίγουν ή βλέπουν ένα e-mail κ.λπ.).

Ομοίως, οι τρίτοι πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων/προωθητικού υλικού ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν άλλες ψηφιακές ετικέτες, τα web beacons, pixels (ή “clear gifs”) κ.λπ. Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετούν αυτόματα web beacons σε κάθε e-mail που σας αποστέλλεται. Αυτά είναι μικρά αρχεία που επιτρέπουν να γνωρίζουμε πότε ανοίξατε ένα e-mail ή πατήσετε σε ορισμένους συνδέσμους (links). Οι τεχνολογίες αυτές καταγράφουν τη διεύθυνση ΙΡ, την ημερομηνία και την ώρα και συνδέονται με το κάθε άνοιγμα ή προβολή ενός μηνύματος μιας διαφημιστικής μας καμπάνιας. Δεν χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές για τη συλλογή προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών.

Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων
Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας του ιστοτόπου της Εταιρείας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6475600
Φαξ: +30 210 6475628
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: contact@dpa.gr
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

13. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.