Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Η σωστή λειτουργία μιας εταιρείας που παράγει ή διακινεί εμπορεύματα είναι άμεσα συνυφασμένη με το αν τα εμπορεύματα φτάνουν έγκαιρα και με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Επειδή όμως η μεταφορά είναι μια διαδικασία που εκτίθεται σε πολλαπλούς κινδύνους και αστάθμητους παράγοντες, είναι αυξημένος ο κίνδυνος να παρουσιαστούν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οικονομική ζημιά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σχέση σας με τους πελάτες ή τους προμηθευτές σας.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

  • Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου για απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους, από τη φόρτωση έως την εκφόρτωση
  • Κάλυψη του μεταφορέα από απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του φορτίου
  • Αστική ευθύνη του μεταφορέα για ζημιά ή απώλεια του φορτίου
  • Ζημιές ή απώλειες από σύγκρουση πρόσκρουση, ανατροπή ή έκρηξη του μεταφορικού μέσου
  • Απαιτήσεις έναντι κινδύνων οι οποίοι συμφωνούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διεθνείς τυποποιημένες ρήτρες

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων απευθύνεται στον ιδιοκτήτη του φορτίου, δηλαδή σε οποιαδήποτε εταιρεία που διακινεί προϊόντα ή στον μεταφορέα ή διαμεταφορέα:

Εταιρείες μεταφορών για θαλάσσιες, χερσαίες ή εναέριες μεταφορές

Εταιρείες courier

Εταιρείες cargo

Εταιρείες logistics

Ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος.