Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού

Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού είναι μια στρατηγική επιλογή για τις εταιρείες που τους προσθέτει αξία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Πάνω από όλα αποτελεί κίνητρο για τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση υψηλής ποιότητας στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

Προστασία

Στην Total Advice Insurance με μια σειρά από παροχές προστασίας, καλύπτουμε τις ανάγκες του εργαζόμενου και της οικογένειάς του σε περίπτωση απώλειας ζωής , ανικανότητας και σοβαρών ασθενειών.

Υγεία

Επίσης, με μια σειρά από παροχές υγείας, καλύπτουμε τις ανάγκες του εργαζόμενου και της οικογένειάς του για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύνταξη

Με μια γκάμα από ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προσωπικού δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να σχεδιάσουν το μέλλον τους έχοντας εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό συνταξιοδοτικό εισόδημα. Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα συμβάλλουν ώστε κάθε σύγχρονη επιχείρηση να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την εμπιστοσύνη του ανθρώπινου δυναμικού της. Μπορούν να σχεδιαστούν μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν επιπλέον κίνητρα στα στελέχη.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν

Ομαδική ασφάλεια προσωπικού και Total Advice Insurance

Η εξειδικευμένη ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων της Total Advice Insurance συνεργάζεται μαζί σας για να σχεδιάσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις και τη στρατηγική της δικής σας επιχείρησης με στόχο την πληρέστερη κάλυψη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αλλά και σε βάθος χρόνου.