Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών

Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών

Οι δραστηριότητες μιας εταιρίας δεν περιορίζονται πάντα στον τόπο εγκατάστασής της. Οι ανάγκες λειτουργίας της απαιτούν επαφές με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και ανάγκες επίσκεψης σε εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια κλπ.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη επαγγελματικών ταξιδιών για τα στελέχη και για το προσωπικό μιας εταιρίας, τα οποία με τη σειρά τους εμπεριέχουν και μια σειρά από κινδύνους που καλείται να καλύψει η επιχείρηση. Η ασφάλιση επαγγελματικού ταξιδιού αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος του εργοδότη προς το ανθρώπινο δυναμικό.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

  • Καθυστέρηση αναχώρησης πτήσης
  • Καθυστέρηση άφιξης ή απώλειας αποσκευών
  • Αποζημίωση λόγω διακοπής ή ακύρωσης ταξιδιού
  • Προσωπική αστική ευθύνη
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για ατύχημα ή ασθένεια που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
  • Δαπάνες επείγοντος οικογενειακού ταξιδιού
  • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής
  • Δαπάνες μεταφοράς σωρού
  • Νομικά έξοδα
  • Ειδική γραμμή βοήθειας σε 24ωρη βάση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εταιρείες με δραστηριότητα που απαιτεί πολλά επαγγελματικά ταξίδια, σε ταξιδιωτικά γραφεία.

Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.