ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Ο καθένας μας οφείλει να διατηρήσει το επίπεδο ζωής που επιθυμεί, όντας ανεξάρτητος και ελεύθερος από το άγχος της εισοδηματικής αβεβαιότητας στα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση.

Η ομάδα μας μπορεί και σου παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου συνταξιοδοτικού πλάνου για εσένα, ανάλογα με:

  • Τη διάρκεια του προγράμματος
  • Την ηλικία συνταξιοδότησης
  • Το ύψος του ποσού παροχής
  • Τη δυνατότητα τακτικής και εφάπαξ εισφοράς
  • Τον τρόπο παροχής του συσσωρευμένου κεφαλαίου (εφάπαξ καταβολή, μηνιαία σύνταξη για συγκεκριμένο χρόνο της επιλογής σου, ισόβια μηνιαία σύνταξη)
  • Την συχνότητα καταβολής ασφαλίστρου (μηνιαίο, τρίμηνο, εξάμηνο, ετήσιο)