ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ομάδα μας μελετάει για εσένα εξειδικευμένα προγράμματα κάλυψης ευθυνών προς τρίτους που μπορεί να προκύψουν από:

  • Την οικογενειακή δραστηριότητα
  • Την επαγγελματική δραστηριότητα