ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο θεσμός της ομαδικής ασφάλισης προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο ως κίνητρο παραγωγικότητας, προσωπικής ανάπτυξης των εργαζόμενων και επίτευξης στόχων.

Στην Total Advice Insurance  –  Ιουλία Κακανά & Συνεργάτες  μπορούμε να σε συμβουλεύσουμε κατάλληλα ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις ένταξης του προσωπικού σου στο καταλληλότερο πρόγραμμα, τόσο για τις δικές τους ανάγκες όσο και για της επιχείρησής σου.

Η ομάδα μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα ομαδικών ασφαλίσεων, με σύνθεση  καλύψεων:

  • ζωής
  • υγείας και
  • συνταξιοδοτικών πακέτων