ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησής σας είναι άμεσα συνυφασμένη με την αρτιότητα και λειτουργικότητα του χώρου που είναι εγκατεστημένη και τον εξοπλισμό που την υποστηρίζει.

Η Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχείρησης με την TOTAL ADVICE INSURANCE καλύπτει την επιχείρησή σας για ζημιές που μπορούν να προκληθούν από εσωτερικούς παράγοντες (κακή λειτουργία, συντήρηση, βλάβες) είτε από εξωτερικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμός κλπ) και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή διακοπή της λειτουργίας της με οικονομικές συνέπειες ή απώλεια εσόδων.

Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες

Επιλέγοντας το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατονομαζόμενων Κινδύνων η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το εξειδικευμένο δικό της ασφαλιστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της για την προστασία από υλικές ζημιές σε περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από την απώλεια κερδών.

Αν η επιχείρηση έχει ανάγκη να διευρύνει το φάσμα προστασίας, πέρα από την κάλυψη που προσφέρει το συμβόλαιο Κατονομαζόμενων Κινδύνων, μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα «Κατά Παντός Κινδύνου» (All Risks).

Σε ποιους απευθυνεται

Σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες είτε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είτε σε ενοικιαζόμενα κτίρια.


Σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αποθήκες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων τους.

Καλυψεις

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος.