ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Γενικη Αστικη Ευθυνη

Kάλυψη από αξιώσεις για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών ή υλικών βλαβών καθώς και από αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας.

Επαγγελματικη Αστικη Ευθυνη

Κάλυψη ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε κάθε επάγγελμα και επαγγελματία και προβλέπονται από το Αστικό Δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες.

Αστικη Ευθυνη Στελεχων & Μελων Δ.Σ.

Δίνει στα διευθυντικά στελέχη και τις επιχειρήσεις μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουν απερίσπαστοι και με σιγουριά τις δραστηριότητές τους.

Περιβαλλοντικη Ευθυνη

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου δημιουργεί αυστηρές απαιτήσεις.

Αστικη Ευθυνη Κατασκευαστικων Εργων

Η κατασκευή ενός  έργου δημιουργεί στον κατασκευαστή - εργολάβο υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν περιορίζονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αστικη Ευθυνη Εκδηλωσεων - Events

Κάλυψη ατυχημάτων που θα συμβούν κατά την διάρκεια εκδήλωσης στους θεατές, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, στους επισκέπτες.

Γενικη Αστικη Ευθυνη Επιχειρησεων

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» που σας προσφέρει η TOTAL ADVICE INSURANCE παρέχει κάλυψη της επιχείρησής από αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών υλικών ζημιών καθώς και από αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από δυσφήμιση.
Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες

Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από :

Σε ποιους απευθυνεται

Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στη βιομηχανία ή στις υπηρεσίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επαγγελματικη Αστικη Ευθυνη

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε κάθε επάγγελμα και επαγγελματία και προβλέπονται από το Αστικό Δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες.
Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες
Σε ποιους απευθυνεται
Τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, όπως ενδεικτικά: Γιατροί • Παραϊατρικά επαγγέλματα (φυσικοθεραπευτές, χειροπράκτες, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ) • Δικηγόροι • Δικηγορικές εταιρείες • Εταιρείες Τεχνολογίας • Πολιτικοί μηχανικοί • Αρχιτέκτονες • Μελετητικά Γραφεία • Τεχνικοί • Υδραυλικοί • Ηλεκτρολόγοι • Φαρμακοποιοί • Λογιστές • Λογιστικές εταιρείες • Τουριστικοί πράκτορες (travel agents)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αστικη Ευθυνη Στελεχων και Μελων Δ.Σ.

Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης ανήκει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα διευθυντικά της στελέχη.

Σήμερα, οι αποφάσεις τους γίνονται πιο δύσκολες καθώς λειτουργούν σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που δυσχεραίνει το έργο τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αντιμετωπίζουν συχνά, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν, δικαστικές διεκδικήσεις για αποζημιώσεις από επενδυτές ή κάθε ενδιαφερόμενο που θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά του, καταλογίζοντας στα στελέχη λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση ή ακόμα και απάτη.

Η Ασφάλιση Αστικής ευθύνης Στελεχών με την TOTAL ADVICE INSURANCE δίνει στα διευθυντικά στελέχη και τις επιχειρήσεις μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουν απερίσπαστοι και με σιγουριά τις δραστηριότητές τους.

Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες
Σε ποιους απευθυνεται

Σε εταιρείες εισηγμένες ή μη στη χρηματιστηριακή αγορά.


Ασφαλισμένοι θεωρούνται τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα Στελέχη με εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας και των θυγατρικών της.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148) , δημιουργεί πλέον πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε άμεση αποκατάσταση μιας περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκαλέσει.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν μια επιχείρηση δεν έχει προβλέψει να οχυρωθεί μέσα από ένα ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης, θέτει σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη, αφού οι υποχρεώσεις της σε σχέση με το περιβάλλον είναι πλέον πολύ αυξημένες.

Κι αυτό δεν αφορά μόνο στις εταιρίες που η λειτουργία τους είναι άμεσα συνυφασμένη με κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, αφού όλες έχουν πλέον την ευθύνη που τους αντιστοιχεί απέναντι στο περιβάλλον.

Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες
Σε ποιους απευθυνεται

Βιομηχανίες πλαστικών & μετάλλων • Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας • Εταιρείες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ. χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά φάρμακα) • Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ) • Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κ.λπ) • Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα • Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΣTIKH EYΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (CAR & EAR)

Η κατασκευή ενός τεχνικού έργου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, δημιουργεί στον κατασκευαστή - εργολάβο μια σειρά από υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν περιορίζονται στις συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά αφορούν στην αρτιότητα του έργου και σε τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του καθώς και σε ατυχήματα σε τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό
Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες
Σε ποιους απευθυνεται

Εργολάβους - Υπεργολάβους - Κατασκευαστές & Ιδιοκτήτη Έργων όπως για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης


Έργα συναρμολόγησης όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (CAR & EAR) ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - EVENTS

Οι κίνδυνοι που αφορούν στις εκδηλώσεις που συγκεντρώνεται πολύς κόσμος είναι αυξημένοι.

Η Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων καλύπτει ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε τρίτους, όπως ενδεικτικά στους θεατές, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, στους επισκέπτες.

Ενδεικτικες καλυψεις και παροχες
Σε ποιους απευθυνεται

Στους διοργανωτές εκδηλώσεων, συναυλιών, εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στους εκάστοτε εκθέτες που συμμετέχουν σε διοργάνωση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - EVENTS ΚΑΙ TOTAL ADVICE INSURANCE

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.