ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
Η ασφάλιση ζωής:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα ζωής και τα αναγκαία εισοδήματα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα,
  • Εκπληρώνει τους στόχους της οικογενείας σου, συμπεριλαμβανομένων και των σπουδών των παιδιών σου,
  • Εξασφαλίζει την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τρίτους (δάνεια),
  • Προστατεύει την κινητή και ακίνητη περιουσία σου από φορολοφικά βάρη για τους κληρονόμους σου

Η ασφάλιση υγείας σου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις οικονομικά το υψηλό κόστος πρόσβασης στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και σου παρέχει:

  • Εύκολη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες,
  • Ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,
  • Δυνατότητα επιλογής του φορέα παροχής της υπηρεσίας,
  • Προστασία ενάντια σε σοβαρές ασθένειες ή ατυχήματα