(σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ)

Ι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η κάτωθι εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επωνυμία: ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σισίνη 8 και Αλκμάνος, 11528, Αθήνα Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου:(+30) 210 6777121

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:info@totaladvice.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιουλία Κακανά

ΙΙ. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ή άλλων πληροφοριών) συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ./αριθμός διαβατηρίου, κ.λπ.

Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας.

Δεδομένα απαραίτητα για την ενημέρωση και ενδεχόμενη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων.

Δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα: Όταν καταγράφουμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τα ενημερωτικά δελτία, τις προσκλήσεις, το διαφημιστικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως η τοποθεσία σας, διεύθυνση IP, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης (browser). Γενικά, δεν συσχετίζουμε τη διεύθυνση IP σας με τυχόν άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη. Δε συνδέουμε, ούτε προσπαθούμε να συνδέσουμε τη διεύθυνση IP σας με την ταυτότητα του χρήστη μιας συσκευής. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών  μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας την περιήγησή σας στη σελίδα μας, να βελτιώσουμε την απόδοση, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δικτυακής μας παρουσίας.

ΙΙΙ. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας που συλλέγουμε, προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στα σχόλιά σας και στις απορίες σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας για να σας ενημερώνουμε για ο,τιδήποτε σχετικό με τις υπηρεσίες ή τα ασφαλιστικά προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω e-mail, ταχυδρομείου, τηλεφωνικά – ο τρόπος που επιλέγουμε εξαρτάται από τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. Επεξεργαζόμαστε επίσης τις επικοινωνίες που μας στέλνετε.
  • Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και να σας ενημερώνουμε για ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ή και τρίτων ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και για την ύπαρξη πακέτων προνομίων – προσφορών τρίτων εταιρειών (π.χ. ιατρικών διαγνωστικών κέντρων): Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας σε προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, να σας ενημερώνουμε για υπάρχουσες ή μελλοντικές υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές, προωθητικές ενέργειες  είτε της Εταιρείας μας είτε τρίτων μερών, και να σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγια ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ.
  • Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό-προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ή και τρίτων μερών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας σε προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να αποστέλλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, προσκλήσεις και ενημερωτικό-προωθητικό υλικό. Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να αναλύσουμε και παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση του κοινού στα ενημερωτικά μας δελτία, σε προσκλήσεις και άλλο ενημερωτικό – προωθητικό υλικό (π.χ. αριθμός προβολών) καθώς και για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
  • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΙV. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Ενημέρωσης. Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να περιοριστεί η δυνατότητά σας να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα προϊόντα και προνόμιά μας.

Έννομη υποχρέωση: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας.

V. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

  • Τους εργαζομένους, συνεργάτες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας (webhosting) και συντήρησης αυτής, αποθήκευσης δεδομένων (cloud services), υπηρεσίες ανάλυσης και παρακολούθησης (analytics), αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικών δελτίων καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

  • Τις ασφαλιστικές εταιρείες και μεσίτες ασφαλειών ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε (π.χ. ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα σε περιπτώσεις προώθησης κάρτας προνομίων): Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλιστικές εταιρείες εφόσον τελικά συναφθεί σχετική ασφαλιστική σύμβαση και για την εκπλήρωση των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουμε αναλάβει απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία. Ομοίως, μπορεί να μοιραστούμε δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας με τρίτα μέρη (π.χ. ιατρικά διαγνωστικά κέντρα) σε περιπτώσεις που εσείς επιθυμείτε την εγγραφή σας σε προσφερόμενα πακέτα προνομίων.
  • Δημόσιες αρχές. Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

VΙ. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνεργαζόμενα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα πληρούν όλες τις επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν από τους προαναφερόμενους.

VIΙ. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

VIII. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα στην φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης, ενώ ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας.

IX. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο. Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

X. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της επεξεργασίας τους. Ειδικότερα:

  • Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση ασφαλίσεως π.χ. με ασφαλιστική εταιρεία για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, τα δεδομένα σας θα τηρούνται υπό την ευθύνη της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης  ή και για όσο χρόνο προβλέπεται στην πολιτική απορρήτου της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Για την αποστολή ενημερωτικού-προωθητικού υλικού ή και για την εν γένει ενημέρωσή σας για υπηρεσίες – προϊόντα – πακέτα προνομίων της Εταιρείας, ή άλλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή τρίτων εταιρειών, θα ισχύουν οι κατωτέρω χρόνοι διατήρησης:

Χρόνος διατήρησης δεδομένων ταυτοποίησης: 2 έτη

Χρόνος διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας: 2 έτη

Χρόνος διατήρησης δεδομένων τοποθεσίας και επιγραμμικών δεδομένων: 2 έτη

Τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και την παρέλευση του χρόνου διατήρησής τους, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους για κάποιο νόμιμο λόγο.

XI. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε., κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τρίτοι πάροχοι των υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας εδρεύουν στο εξωτερικό ή οι εγκαταστάσεις (servers) όπου γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία μας θα φροντίζει ούτως ώστε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.) να λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τρίτες αυτές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία ή μηχανισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία ή/και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, και έχουν υιοθετήσει μηχανισμούς εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλη θεσμοθετημένη αρχή, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της νόμιμης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε..

XΙΙ. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:              Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr