Εταιρεία

Η Total Advice Insurance – Ioulia Kakana & Associates είναι μια εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων, με δυναμική και επιτυχημένη πορεία στο χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων

Η Εταιρεία

Η Total Advice Insurance – Ioulia Kakana & Associates είναι μια εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων, με δυναμική και επιτυχημένη πορεία στο χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων

Στρατηγική

Η στρατηγική μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα:

 

  • στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • στην προφύλαξη κάθε πελάτη μας από «ανατροπές», οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια της οικογενειακής και/ή επαγγελματικής του πορείας
  • σε επιλεγμένες συνεργασίες με εταιρείες-ηγέτες του ασφαλιστικού κλάδου σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στρατηγική

Η στρατηγική μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα:

 

  • στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • στην προφύλαξη κάθε πελάτη μας από «ανατροπές», οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια της οικογενειακής και/ή επαγγελματικής του πορείας
  • σε επιλεγμένες συνεργασίες με εταιρείες-ηγέτες του ασφαλιστικού κλάδου σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.