Υπηρεσίες

Ασφάλιση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Καταλυμάτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες να επιλέξουν το κατάλυμά σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική πρόβλεψη που δεν θα τους εμπλέξει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ασφάλεια Ευθυνών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» παρέχει κάλυψη από αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών υλικών ζημιών καθώς και από αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από δυσφήμιση.

Ασφάλεια Ζωής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας, προστασίας και δημιουργίας κεφαλαίου της Total Advice Insurance, για εσάς και την οικογένειά σας, μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας ανάγκες, στις οικονομικές σας δυνατότητες και τις προτεραιότητές σας.